Ninove. Station street, 1904
Ninove. Station street, 1904