Termonde (Dendermonde). Courthouse
Termonde (Dendermonde). Courthouse